EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

近年常有市民被財務公司或財務中介誘騙而借下一身債務,而電視廣告亦有鼓吹借貸過度消費的風氣。就此,立法會議員黃定光和葛珮帆,公布早前民建聯進行的財務公司規管電話調查結果,發現港人「借貴錢」情況或有所增加。
我們建議政府應全面檢討財務公司的規管法例,包括﹕
1. 檢討放債年息上限60厘
2. 檢討對財務公司的監管模式
3. 加強規管財務公司的廣告
4. 加強宣傳公眾可查閱財務中介資料