EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

近日,領展被揭發多年來未有履行合約責任,分擔相關屋苑的公共設施相關費用,令小業主蒙受損失,穗禾苑的小業主更白白代領展多付一千多萬元的維修費用。

為此,我們召集各受影響屋苑的當區議員、社區主任、法團成員及屋苑小業主等,共同成立了跨黨派「追討房署、領展大聯盟」,目的是集結大家的力量,為小業主討回公道,並向政府施壓,不能再任由領展任意妄為。