EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

 

葛珮帆馬鞍山頌安邨頌智樓地下的立法會議員地區辦事處昨晚凌晨約3時45分被縱火,招牌膠板及海報被縱火燒毀,幸好火勢並無延燒至影響樓上民居。警方及消防到場調查後同樣列作「縱火」處理。

 

我們強烈譴責縱火行為,無論任何人、甚麼原因及政見,都不應做出違法行為,縱火是嚴重的刑事罪行,若火勢蔓延可以釀成嚴重的人命傷亡,絶對不能縱容。

 

我立法會辦事處早前曾多次收到死亡恐嚇信,這次地區辦事處被縱火,是升級至有實際行動,十分嚴重,希望警方能盡快將縱火者繩之於法。

 

#葛珮帆 #龔美姿 #吳啟泰 #頌安邨 #縱火案