EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

我近日收到很多投訴指子宮頸癌疫苗供應不足,藥廠表示會盡量增加供應,但由於近來不少內地人來港接受注射,因此難以估計需求。
現時有不少中介公司和本港診所合作,招攬內地人來港接受疫苗注射,但未有確保供應足以應付每人一年打3針的數量,涉嫌有不良營商及醫生操守有問題,消委會正處理多宗個案。
我要求政府盡快落實為香港女生免費注射子宮頸癌疫苗,確保本地女生有足夠的保障。