EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

我和科技界同業成立的智慧城市聯盟早前舉行「香港智慧城市發展藍圖午宴」,行政長官林鄭月娥女士應邀出席並作主講嘉賓,與超三百多名來自世界各地的智慧城市專家互動交流。

歡迎大家和我們一起推動科技發展、建設香港智慧城市