EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

 

今日珮帆、董健莉、姚皓兒約了漁農處,實地視察野猴侵擾民居問題,當局將加強進行捕捉絕育及教育市民不要餵食野猴﹔而屋苑亦會加裝防攀爬設施,以減少野猴對居民的滋擾。