EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

智慧城市聯盟SCC香港代表團80多位科技人,今天到深圳出席「第四屆中國智慧城市國際博覽會」。深圳市市長陳如桂亦到訪「香港智慧城市優秀項目展區」,更表示樂意和香港合作發展智慧城市。

SCC和香港電商協會及深圳市電子商務協會,簽署了深港電子商務合作意向書,並和柬埔寨政府簽署了合作備忘錄。SCC至今已經和12個國家及地區簽署了30份合作備忘錄。

葛珮帆下午代表香港參與「高端對話論壇」,和英國、新加坡、柬埔寨、及韓國代表交流智慧城市的發展經驗。我們將繼續代表香港聯繫內地及世界各地,推動智慧城市發展。