EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

聯合滅鼠及清潔行動正式開始!

今早十時半,珮帆、美姿、啟泰連同房屋署、領展、食環署、聽濤雅苑、錦豐苑、頌安邨管理處正式開展聯合滅鼠工作!

在清潔過程當中,我們聯同領展管理層巡視街市及垃圾房衛生黑點,及後亦與頌安、錦豐管理處一同視察頌安邨及錦豐苑一帶範圍。我們已要求各個部門緊密合作,並繼續就鼠患問題作出針對性措施。

希望大家攜手做好邨內清潔,一起處理鼠患、蚊患問題!