EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

今天跑了很多場,和媽媽們共度母親節,今晚會和我媽咪食飯慶祝,享受家庭樂
世上只有媽媽好,有媽的孩子像個寶... 我來自單親家庭,媽媽身兼父職,特別明白媽媽的艱辛及犧牲有多大!
感謝天下母親無私的愛