EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

昨天出席鳳溪創新小學的科藝創意坊 (STEAM InnoArena) 開幕典禮暨公開課活動

我們在台上用VR主持開幕儀式,並在科藝創意坊參觀了中文示範課。
科技創造未來!我多年來推動STEAM教育,亦深信以創新科技輔助老師教學,能提高學生學習的興趣,有效提升教與學的質素。