EQ頻道     
                                                                                                                                                       EQ頻道 - 用心專業 為理發聲

EQ頻道

葛珮帆支持香港粵劇《花木蘭》

上星期抽空看了整套粵劇《花木蘭》,衛駿輝的花木蘭亦柔亦剛、揮灑自如,梁兆明的劉將軍氣宇軒昂、英姿煥發,陳咏儀的飛鳳郡主婀娜多姿,她的蓮步姍姍真美得心醉。

看著一眾大老倌們施展渾身解數,做手、關目、唱、打、功架一流,人靚戲服又靚,能在現場欣賞真是享受。

花木蘭代父從軍讚頌的是忠孝,花木蘭亦代表了中華女子的勇氣及對國事的承擔,值得傳揚!

希望大家多支持香港粵劇繼續承傳及發展。